Frokostforedrag: Er skogen på fjelltur? + App-lansering

 
 

Velkommen til det siste frokostforedraget i serien "Natur i endring", som handler om endringer i natur og klima, med et spesielt fokus på overgangen mellom skog og fjell.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding fordi det er begrenset antall plasser: https://skjema.uio.no/95800
(OBS! du er altså ikke garantert plass om du bare står på «Skal» på Facebook-arrangementet).

Fra kl. 08.40 til kl. 09.10 skal førsteamanuensis Kerstin Potthoff ved Universitetet i Bergen snakke om hvordan skog- og tregrenser han forandret seg i Norge i nyere tid. For å kunne forstå fremtidige endringer i skoggrensen er det nyttig å ta et blikk tilbake. Foredraget gir et innblikk i skoggrenseendringer siden begynnelsen 1900-tallet: «Hvor mye har skoggrensen gått oppover? Viser alle data at den har gått oppover? Hva vet vi om årsaken til endringene?» - spør Kerstin Potthoff.

Fra kl. 09.10 til kl. 09.30 skal doktorgradsstipendiat ved NHM, Peter Horvath, presentere appen Natur i Endring. Appen er et forskningsverktøy som turgåere landet rundt kan bruke i sommer for å registrere skog- og tregrenser. Som bidragsyter til dette folkeforskningsprosjektet kan man krone seg selv som klimaforsker og vinne kule premier fra DNT.

Vi serverer wraps (kylling, laks, falafel [vegan] og kalkunbryst [glutenfri]), frukt og kaffe/te/eplenektar fra kl. 08.30. Foredragene begynner kl. 08.40 og varer til kl.09.30. Det blir en veldig kort spørsmålsrunde etter hvert foredrag. Foredragene blir på norsk.

Om foredragsserien
Hvordan vil ditt favorittfjell se ut om 50 år? Både skogene og trærne er i dag på tur oppover de norske fjellene, men vi vet foreløpig ikke nok om hvorfor og hvor fort det skjer. Gjengroing etter hogst ved nedlagte setre og støler spiller en stor rolle, men også økte temperaturer bidrar til å heve skoggrensa. Mer skog i fjellene vil i sin tur forsterke klimaendringene ytterligere. I en serie frokostforedrag skal vi belyse hvordan og hvorfor norsk natur er i endring, og hva som kan bli konsekvensene. 

Foredragsserien er en del av et større folkeforskningsprosjekt i samarbeid mellom Naturhistorisk museum og Den Norske Turistforening, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.


www.naturiendring.no
http://www.nhm.uio.no/forskning/prosjekter/natur-i-endring/