HVORFOR KARTLEGGER VI TRÆR I FJELLET?

160921Rondane_foto_MariusDalsegSaetreDNT_9.jpg

De største forandringene i landskapet i Norge skyldes direkte inngrep i naturen, som for eksempel utbygging og hogst. I tillegg til dette skjer det endringer som vi ikke umiddelbart oppdager, fordi de skjer over lang tid. Det tar gjerne noen år før man legger merke til at det lille tjernet i skogen krymper eller at elva har valgt seg en ny vei mot sjøen. Eller at fjellet gror igjen.
 

0804aurlandsdalen_20.jpg

GROR FJELLET IGJEN?

Det er to grunner til at vi nå får mer skog i fjellene: gjengroing etter tidligere hogst, og klimaendringer. Det er vanskelig å si når effekten av det ene slutter og det andre begynner, men vi vet med sikkerhet at det er temperaturen som til syvende og sist bestemmer hvor høyt og hvor langt nord det kan finnes trær .

Dermed er det svært sannsynlig at den globale oppvarmingen vil føre til at skoggrensene fortsetter å krype oppover og nordover i landet.

010816EldaaseterII_fotoMDalsegDNT.jpg

KONSEKVENSER

Når det blir skog høyere opp i fjellene påvirker det mennesker og naturen på flere ulike måter. Blant annet vil mange kunne miste utsikten fra hyttevinduet sitt, det blir lengre å gå til de åpne skiløypene på fjellet og alpinsentrene må fjerne flere trær før hver sesong.

Mer alvorlig er det at kulturlandskapet i fjellet forsvinner. Dette er områder som har blitt skjøttet av mennesker i opptil flere tusen år, hvor det vokser og lever mange sjeldne arter. Mister vi slike åpne landskaper, mister vi altså både kulturminner og biomangfold.
 

170705SAGA_foto_MariusDalsegSaetreDNT_2.jpg

Kanskje aller mest tankevekkende er det at mer skog i fjellet vil forsterke den globale oppvarmingen. Mørk skog reflekterer nemlig mye mindre sollys enn snødekte overflater, noe som vil si at mer varme fanges fra sola der det er skog enn der det ikke er skog. Effekten av den reduserte tilbakestrålingen er større enn effekten av karbonlagring i trær.

Vi kan altså oppsummere med å slå fast at skoggrensa kryper oppover når det blir varmere, og temperaturen øker når skoggrensa kryper oppover. Med de raske, menneskeskapte klimaendringene vi ser i dag, kan endringene i fjellet gå svært fort.

Allerede i dag finnes det mange som har erfart hvordan det er når nabolaget gror igjen:

VI MANGLER KUNNSKAP

Overgangen fra skog til åpent fjell representerer et viktig skille i naturen, og det er derfor forskere er så interessert i skog- og tregrensene.
Når du kartlegger med appen ”Natur i endring” bidrar du med kunnskap om hvor høyt opp skogene og trærne står i dag. Dette kan bli viktig informasjon for dem som prøver å finne ut både hvor, hvordan og hvor fort skoggrensene øker.

Natur_i_endring_tre.jpg

LURER DU PÅ NOE?
Ta kontakt på naturiendring@gmail.com 
eller via melding på vår Facebookside

 

160921Rondane_foto_MariusDalsegSaetreDNT_14.jpg