Personvern og Vilkår for bruk av ap

 

In English

I dette prosjektet har vi høyt fokus på personvern. I påfølgende tekst finner du informasjon om vår behandling av personopplysninger, slik at du settes i stand til å ivareta dine personvernrettigheter. Det er Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitetet i Oslo, ved prosjektleder Anders Bryn, som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger fra appen og hjemmesidene til www.naturiendring.no.

Registrering og forvaltning av forskningsdata
NHM vil motta dine personopplysninger ved din godkjenning av Personvern og Vilkår for bruk av appen. Hver gang du bruker appen til å registrere lokaliteter med tre- eller skoggrenser, så vil dine personopplysninger automatisk følge med hver enkelt registrering. NHM vil ikke registrere opplysninger om personer som ikke godkjenner Personvern og Vilkår for bruk av appen.

Sikring av personopplysninger

NHM er ansvarlig for forvaltningen av dine personopplysninger. Disse vil behandles som forskningsdata. Dine personopplysninger er godt sikret med de siste sikkerhetsstandardene. All datatrafikk mellom din telefon (via appen) og våre servere er kryptert, og blir lagret med våre strenge krav til datasikkerhet. Kommunikasjon mellom app og server sikres med SSL sertifikat.

Dine personopplysninger vil ikke benyttes i markedsføring
De personopplysningene som du oppgir til NHM, vil ikke selges eller videreformidles til tredjepart for bruk i markedsføring. Ved din godkjenning av Personvern og Vilkår for bruk av appen, samtykker du i at NHM kan benytte dine registreringer og personopplysninger i formidlings- og forskningssammenheng.

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker 

Ved nedlasting og innlogging av appen, registrerer vi følgende personopplysninger om deg:

 • brukernavn - unik identifier
 • e-post
 • alder – kun tall, ikke fødselsdato
 • kjønn - mann/kvinne/annet
 • passord kryptert
 • UID - unik intern brukeridentitet som benyttes til kobling av persondata med registreringer av tre- og skoggrenser

Ved registreringer av tre- og skoggrenser med appen, mottar vi følgende opplysninger, som kobles til din UID:

 • UID - unik intern brukeridentitet
 • Innsendt tidspunkt – dato og tidspunkt for opplasting
 • Registrert tidspunkt – dato og tidspunkt for registrering
 • Registreringsdata:
  • Tregrense / skoggrense
  • Høyde på tre / skog
  • Diameter på tre
  • Treslag
 • Foto som du tar av trær eller skoggrenser (disse blir ikke lagret på telefonen din, men lastet opp på prosjektets server direkte)
 • Stedsangivelse:
  • latitude
  • longitude
  • høyde over havet
  • romlig nøyaktighet på registreringene

Hvilken informasjon blir synlig på hjemmesidene www.naturiendring.no  

Når du samtykker til å laste ned og bruke appen, godkjenner du samtidig at dine registreringer vises på hjemmesidene www.naturiendring.no. Før dine registreringer blir lagt ut, vil de imidlertid gå gjennom en godkjenningsprosess, deriblant vasking av upassende foto gjennom Google Image Content Analysis (eller liknende). Upassende innhold, falske registreringer, usannsynlige registreringer, eller på andre måter irrelevante, misvisende eller støtende data, vil ikke godkjennes og heller ikke publiseres. Slike registreringer kan i tillegg medføre at vi avslutter din app-konto og bruksrett til appen. NHM forbeholder seg retten til kun å publisere de data som de godkjenner for bruk i forskningsprosjektet.

Følgende informasjon som du registrerer vil kunne bli synlige på hjemmesiden:

 • brukernavn
 • tid og dato for registrering
 • sted (geografisk posisjon)
 • høyde over havet
 • foto (med ditt brukernavn)
 • treslag
 • skog- og / eller tregrense
 • Diameter på tre

Din e-post vil ikke gjøres tilgjengelig eller synes på hjemmesidene, og den vil ikke videreformidles eller benyttes utover de aktiviteter som inngår i forskningsprosjektet. Ved behov vil vi benytte oss av din e-post til å stille oppfølgende spørsmål, kontakte deg for eventuelle premier i prosjektets konkurranser og liknende.

Formålene og hvordan vi benytter data som er samlet inn gjennom appen
De dataene som du registrerer vil benyttes til flere ulike formål. Dataene vil inngå i:

 • forskning på tre- og skoggrenser (derigjennom publisering av forskningsartikler)
 • digitalt museum (www.naturiendring.no)
 • analogt museum (Klimahuset ved NHM)
 • formidlingsformål (artikler, intervjuer, reportasjer, filmer, foredrag og liknende)
 • promotering av forskningsprosjektet beskrevet på hjemmesidene www.naturiendring.no
 • artskart / GBIF sine kartdatabaser over artsregistreringer


Innsynsrett

Dersom du er registrert som bruker av vår app, har du rett til innsyn i vår behandling av dine opplysninger (Personopplysningsloven). Ved ønske om innsyn bes du om å ta kontakt med administrator av nettsiden www.naturiendring.no. Der kan du få svar på dine spørsmål, senest innen 30 dager etter at vi har mottatt din henvendelse. Vi tar ikke betalt for å behandle din bestilling om innsyn. Du kan bestille innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har rundt bruken av opplysningene dine.

Lagringstid og sletting
Dine personopplysninger og registreringer vil oppbevares til resultatene fra prosjektet er rapportert, normalt etter 10 år. Etter det vil dine personopplysninger slettes, mens selve registreringene av tre- og skoggrenser (inkludert tid og sted, høyde over havet, treslag m.m.) beholdes til forskningsformål.

Utlevering til andre
NHM kan bli pålagt å utlevere informasjon til offentlig myndighet, og andre som kan kreve dette, i medhold av lov. Utover dette, vil NHM kun avhende data til forskningsformål, og da uten at dine personopplysninger følger med.

Reservasjon

Det går ikke an å reservere seg mot at dine registreringer publiseres, etter at du har godkjent Personvern og Vilkår for bruk. Dersom du angrer på enkelte registreringer, kan disse slettes. Ta kontakt med administrator av nettsiden www.naturiendring.no. Der kan du bestille sletting av data. Dersom du ikke ønsker å synliggjøre dine registreringer, må du avvise Personvern og Vilkår for bruk av appen.

Samtykke

Ved å godkjenne Personvern og Vilkår for bruk av appen, gir du NHM samtykke til å benytte de data som er beskrevet over (Hvilken informasjon….) på den måten de er beskrevet over (Formål…..)

Vilkår for bruk

Vilkår for bruk blir løpende oppdatert etter behov og kan når som helst endres av NHM. Det tas forbehold om at vilkårene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for krav på noen måte. Appen er underlagt og forholder seg til norsk lovgiving, herunder lovgivning om personvern og opphavsrett.

NHM er eier av appen og innehar alle immaterielle rettigheter til innholdet på appen. Uautorisert bruk av appen eller av innholdet i appen, er ikke tillatt. Innhold som er publisert med bakgrunn i avtale med annen produsent vil også være beskyttet av produsentens opphavsrett.